Haptonomie

De haptonomie is een wetenschap die de wetmatigheden van het menselijke gevoelsleven bestudeert.
Zij legt zich daarbij in het bijzonder toe op het beschrijven en onderrichten van en onderzoek naar datgene dat een rol speelt in intermenselijke (betrekking hebbend op de relaties van mensen onderling) affectieve verhoudingen.

Het begrip haptonomie is een samenvoeging van twee Oudgriekse begrippen: hapsis en nomos.
Hapsis betekent: gevoel, gevoelsbeleving, tact, tast. 
Nomos betekent wet, regel, norm.
Hapto, in het woord haptonomie, stamt van het werkwoord haptein wat betekent: aanraken, een relatie vestigen, zich hechten aan... en in overdrachtelijke zin betekent haptein in contact treden om gezond te maken, te helen, te bevestigen.  Deze laatste verklaring van het woord haptein karakteriseert de haptonomische benadering het meest.
Haptonomie, het helend aanraken om de ander in zijn wezen affectief te bevestigen.

lees verder.......