info@praktijkdommelen.nl

bel ons op 040 - 201 82 69

Natuurgeneeskundige principes

De 5 basisprincipes volgens de B.A.T.C.

De 5 basisprincipes volgens de B.A.T.C

Energie:

De basis van het leven is energie. Een tekort aan energie of een stagnatie van de energiestroom brengt het lichaam in disbalans, waardoor lichamelijke of geestelijke/emotionele klachten kunnen ontstaan.

Ik gebruik de haptonomische benadering als ingang om de cliënt inzichten te verschaffen wat heeft gemaakt dat de energiestroom gestagneerd is geraakt. Via een verbale intake en enige kennismakingssessies waarbij de rug en benen worden aangeraakt wordt de cliënt uitgenodigd zijn gevoel aan te spreken en te volgen. Hierdoor kan hij/zij gaan ontdekken wat werkelijk belangrijk voor hem/haar is zodat hij/zij zijn levensenergie weer kan aanvullen en laten stromen. Actief participeren is dientengevolge een voorwaarde.


Prikkeloverdracht:

Als de basisenergie verbetert, kan ook de prikkeloverdracht verbeteren en andersom. Zonder een goede geleiding van prikkels en/of communicatie stagneren functies. Maar prikkeloverdracht bijvoorbeeld door een affectieve, respectvolle aanraking kan de prikkeloverdracht ook verbeteren.

Prikkeloverdracht kan in zeer veel vormen aangeboden worden bv door in (tactiel) contact te treden, door te laten ervaren/beleven, door te laten voelen/bewust worden, door te laten bewegen, door oprecht geïnteresseerd vragen te stellen ... enz. Ook hier wordt de cliënt aangesproken in zijn eigen vermogens, en is de therapeut begeleider c.q. gids. Specifiek voor de haptonomische benadering is het ontmoetend, helend (heel makend, heel de mens omvattend) aanraken om de ander in zijn wezen te bevestigen. In de verbale ondersteuning d.m.v. de haptonomische dialoog wordt de cliënt uitgenodigd zelf verbanden te leggen, waardoor inzicht, begrip en ordening kan plaatsvinden van zijn eigen mogelijkheden en beperkingen.

Als fysiotherapeute gebruik ik ook vaak de haptonomische massage als aanvulling op de haptonomische begeleiding. Door de affectieve, respectvolle aanraking waarbij de mens uitgenodigd wordt in het contact te treden waardoor hij/zij zich niet hoeft te houden en zich beter kan ontspannen. De massage kan dan beter ontvangen worden. Hij/Zij ervaart het verschil tussen spanning en ontspanning aan den lijve.


Drainage:

Dagelijks staan wij bloot aan belastingen d.m.v. voeding die wij tot ons nemen en de enorme informatiestroom die we moeten verwerken. Wanneer men geen goede balans heeft tussen rust en inspanning kan dit veel energie kosten. Voorwaarde om de drainage te kunnen verbeteren, is dat basisenergie en prikkeloverdracht goed in balans zijn. Als er een gezonde balans is zullen de vitale lichamelijke functie optimaal functioneren en zal ons copinggedrag toenemen zodat men problemen beter kan relativeren en gevoelens van schaamte, angst, schuld enz. makkelijker kunnen worden los gelaten. Vanuit het hierboven beschreven voor haptotherapie kenmerkende bevestigende contact kan en mag de cliënt ervaren dat wat hij beleeft/voelt niet verkeerd is.

Dat deze gevoelens er mogen zijn en bij hem/haar horen.

Ook hier kan een haptonomische lichaamsmassage ondersteunend zijn.


Voeding:

Als energie, prikkeloverdracht en drainage verbeteren, kan voeding ertoe bijdragen de nieuw verworven situatie te verstevigen. Ik besteed aandacht aan voeding in de meest brede zin van het woord vanuit zowel haptotherapeutisch, fysiotherapeutisch, als voedingsperspectief:

-          lichamelijke voeding zoals gezond eten en drinken, voldoende nachtrust, meer beweging enz.

-          geestelijke voeding in de vorm van advies, voorbeelden, literatuur... enz.

-          affectieve voeding, die ik als coach/begeleider geef door de cliënt affectief te bevestigen wanneer hij gehoor geeft aan wat zijn gevoel hem zegt, zodat hij van daaruit gevoelsmatig kan groeien. Hoe meer hij gevoelsmatig groeit hoe meer hij/zij leert om zichzelf affectief te voeden.


De Psyche en het Onbewust Ziekmakende Gedragspatroon:

Haptotherapie:

In de eerste 3 kennismakingssessies komt de cliënt tot de ontdekking dat hij/zij in het herkennen en erkennen van zijn basale vermogens wordt aangesproken.

Toename van energie, prikkeloverdracht en drainage, en verbetering van voeding kunnen helpend zijn om bewust te worden hun mogelijkheden en onmogelijkheden zodat zij hun grenzen beter kunnen bewaken en uitdragen naar de omgeving.

Door de haptonomische begeleiding komt de cliënt in een bewustwordingsproces.

Daardoor leert hij/zij:

-          eerder te luisteren naar zichzelf, en ook gehoor te geven aan wat deze innerlijke stem hem ingeeft

-          eerder zijn eigen grenzen te herkennen, te erkennen en te bewaken

-          duidelijk naar zichzelf en naar anderen durven en kunnen zijn

-          anders dan voorheen om te gaan met gevoelens en deze te accepteren

-          zijn problemen onder ogen te zien (herkennen en erkennen), aan te gaan, te verwerken c.q. op te lossen (accepteren, integreren)


Als alle 5 principes in de begeleiding aan bod komen kan dit uiteindelijk leiden naar meer kwaliteit van leven.

In Praktijk Dommelen werkt Jacqueline Dierckx volgens deze principes.